Beyin Fırtınası

MentalPress 30

Beyin Fırtınası Amaçları:

Toplantılarda karar almayı kolaylaştırmak.

Herkese eşit fırsat vermek, yararlı ve yaratıcı fikirlerin oluşmasını sağlamak.

Zamanı en verimli biçimde kullanmak.

Grubun ortak problemlerini ortaya çıkarmak.

Problemlerle ilgili hangi verilerin kullanılacağına karar vermek.

Problemi ortadan kaldırmaya yönelik önerileri oluşturmak.

Yeni bir uygulamada çıkabilecek problemleri önceden belirlemek.

Beyin Fırtınası Süreci:

Görüşülecek konu seçilir ve tahtaya yazılır. Seçilen konunun açık ve kesin bir dille ifade edilmesi önemlidir.

Toplantı konusu "problem belirleme" ise, grup üyeleri olası problemler için önerilerde bulunurlar. 

Konu, bilinen bir problemi çözümlemek ise, üyeler çözüm önerirler.

Gruptaki her üye sırayla söz alarak fikir belirtir. Her söz alışta, sadece bir fikir açıklanır. Fikirler, kısa ve öz olarak iletilir.

İlgili konuda aklına bir fıkır gelmeyen üye "pas" geçer. İletilen bütün fikirler herkesin görebileceği bir yere kaydedilir.

Fikirler belirtildiğinde üzerinde kesinlikle tartışılmaz. İletilen fikir anlaşılamadıysa açıklama talep edilebilir.

Bütün fikirler ortaya konulduktan sonra, herkes pas geçince, ilk tur oylamaya geçilir. Fikirler tek tek oylanır.

İlk tur oylama sonucu en çok oy alan öneriler daire içine alınır ve bu fikirler üzerinde tartışılır. 

Yine tüm üyeler pas geçince ikinci tur oylamaya geçilir.

İkinci tur oylamada üyeler sadece bir öneriye oy verebilir. 

Bu oylama sonucunda öneriler önem sırasına göre belirlenmiş olur.

Beyin Fırtınası Kuralları:

Katılımcı sayısı (8-10 kişi).

Kurallara bağlılık.

Önerilerin alınması ve yaratıcılığı teşvik.

Rehberlik (Bir rehberin seçilmesi).