Beyin Fırtınası Toplantısı

MentalPress 30

Koçluk Becerileri:16

Beyin Fırtınası

Bazen iyi niyet ve güçlü bir istek bile harekete geçmek için gereken basit bir fikrin olma­ması yüzünden engellenebilir. Evet, tabii ki daha önce söylediğimiz gibi danışanlar cevap­lara sahiptir, fakat bazen tulumbaya ilk suyu dökmek gerekebilir. İşte bu noktada beyin fırtınası becerisi devreye girer. Beyin fırtınası danışan ve koç arasında, tek amacı fikirler, olasılıklar ve seçenekler üretmek olan yaratıcı bir işbirliğidir. Danışan ortaya çıkan fikirle­rin üzerinden geçecek ve bunların arasından kendisine en çok hitap edenleri seçecektir.

Beyin fırtınasının etkili olmasını sağlamak için bir dizi temel kural vardır. Bunlardan İlki kötü fikir olmadığıdır. Beyin fırtınası aşamasında uygulanabilirlik hakkında çok en­dişe etmeyin. Aslında bir koç olarak görevinizin bir bölümü danışanınıza farklı fikirler ve ilginç olasılıklar önermektir. Danışanlar daha önce düşündükleri ya da bu fikirlerin çok az değiştirilmiş biçimlerini önermeye meyillidirler. Siz olasılıklar ağını genişleterek bu süreci daha eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirebilirsiniz. İkinci temel kural ise, koçlar kendi iyi fikirlerine bağlı kalmamalı ve hepsinden önemlisi, beyin fırtınasını kendi çö­zümlerini uygulatmak için bir paravan gibi kullanmamalıdır.

Beyin fırtınası üretkendir, bu sebeple fikirlerin üstüne bir şeyler koymak için yollar »rayın, sadece fikirler yığınına bir fikir daha eklemek için uğraşmayın. Bu çoğu zaman rinadan bir öneriyi danışanlar için daha yaratıcı ve kişisel bir hale getirebilir. Örneğin, danışanınız kilit oyuncularla yarım günlük bir strateji toplantısı önerirse, siz ona şirket dışında bir dinlenme ve strateji toplantısı fikriyle geri dönebilirsiniz.

Örnek Diyalog

Danışan: Bu noktada biraz tıkandım. 15yıldır hiç gerçek bir buluşma yaşamadım, insanlarla tanışmak için bir yol bulmak isterim, ama ne­reden başlayacağımı bile bilmiyorum. İnsanlar ne yapar?

KOÇ: Sen ne yapmak istersin?

Danışan: Bilmiyorum. Bir fikriniz var mı?

KOÇ: Biraz beyin fırtınası yapmak ister misin?

Danışan: Tabii ki. Çok çaresizim.

KOÇ: Peki. Sen başla.

Danışan: Üniversitedeyken barlara giderdim. Bunu daha fazla yapmak

istediğimi sanmıyorum.

KOÇ: Yani belki bunu tercih etmezsin, ama bu bir seçenektir. Bu nok­tada, kötü fikir diye bir şey yok, sadece olasılıklar var. Peki, konumuz sosyal durumlar. Dinlenmek ve kendine gelmek için ne yapmayı sevi­yorsun? Kayak? Paten?

Danışan: Doğa yürüyüşleri. Gündüzleri. Doğada olan neredeyse herşey.

KOÇ: Çok iyi. Bir yürüyüş kulübüne üye olabilirsin, ya da bekârlar için

bir tane kurabilirsin. Başka ne seçenekler var?

Danışan: Şu online flört servislerinden biri, sanırım.

KOÇ: Gönüllü olarak bir şeyler yapmaya ne dersin? Amme hizmetlerine

önem veriyorsun. Zamanını gönüllü olarak verebileceğin hangi alan olabilir?

Danışan: Çocuklarımın gittiği okul. Onlarla daha ilgili olmak isterim.

KOÇ: insanlarla tanışmak için fırsatlar yaratırken başka hangi özel­liklerini kullanmak istersin ? Bahsettiğin doğa... ve amme hizmeti hak­kında konuştuk...

Danışan: Doğa bana bahçe işlerini hatırlattı. Eminim buradan da bazı

fikirler çıkar.

Uygulama: Gün içinde karşılaştığınız bir problem çözümü için arkadaşlarınızdan küçük bir beyin fırtınası toplantısı isteyin. Yaşadıklarınızı not alın.