Beyin Fırtınası Seansı

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Beyin Fırtınası Seansı

Grup halinde fikir üretmek için yapılır. "Yargılamayı gecik­tirme" ve "diğer katılımcıların fikirleriyle çağrışım yapabilme" olanağı verdiği için yaratıcılığı artırır.

Aşağıdaki gibi uygulanır.

Konu veya amaç belirlenir ve tahtaya yazılır.

1.      Üyeler sırayla fikrini söyler. Her söz alınışta sadece bir öneri belirtilir ve tahtaya yazılır. Kişi diğer önerilerini sonraki turlara saklar.  O turda önerisi olmayan üye "pas" geçer.  Öneriler tartışılmaz, eleştirilmez veya küçümsenmez. Yaratıcılık ve orijinallik teşvik edilir.

2.  Üyelerin tümünün söz hakkını kullanmasıyla birlikte ikinci tura geçilir. Bütün öneriler ortaya konulana kadar turlar devam eder.

3.      Önerilerin tümü bitince tartışmaya geçilir. Anlaşılma­yan öneriler hakkında açıklama istenir.

Fikirler değerlendirilir, seçilir veya öncelik sırasına konulur. Beyin fırtınasından yola çıkarak başka yazılı veya sözlü teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan bir diğeri ise herkesin boş bir kâğıda bir fikrini yazarak yandakine vermesidir. Herkes eline geçen kâğıttaki fi­kirlere bakarak yeni fikirler üretir ve yazar. Belirli bir süre dolaştıktan sonra bütün kâğıtlar toplanır ve fikirler değerlendirilir.

Beyin Fırtınası toplantılarını daha üretken kılmak için başka neler yapabiliriz?