Benzerlik ve Zıtlıklar

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Benzerlik ve Zıtlıklar

Ele aldığınız nesne, konu veya olayla ilgili olarak aşağıdaki veya benzer sorular, sorun. Bulduğunuz benzerlik ve zıtlıklar yeni çağrışımlar yapmanızı sağlayacaktır.

Bu nesne neye benziyor"? Benzerlik konusu nedir"?

1.      Hangi durumla ortak özellikleri var?

2.      Hangi durumlara veya deneyimlere benziyor?

3.      Başkaları aynı veya benzer durumlarla karşılaşmış mı?
Ne yapmışlar?

4.      Başka alanlarla benzerlikler kurulabilir mi?

Zıtlıklar nelerdir?

Benzerlik ve zıtlık bulma becerimizi  geliştirmek için başka neler yapabiliriz?