Beden Dili

MentalPress 30

Beden Dili

Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle etkin iletişim kurmak zorunda olan herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Yüz yüze iletişim; kelimeler, ses tonu ve beden dilinden oluşan bir bütündür. Kelimeler, "ne" söylediğimizle, ses tonu ve beden dili ise "nasıl" söylediğimizle ilgilidir. Birçok çatışmanın sebebi söylenenler değil, söylenme biçimidir. Sözsüz iletişim işaretleri veya sözlü iletişim içeriği tek tek değerlendirilerek doğru sonuçlara varmak yanıltıcı olabilir. İletişim sürecindeki bütün özellikler, iletişimin birbirinden ayrılmayan parçalarıdır. Mesajların sözlü, sözsüz veya yazılı olarak istenen ilişki biçimine uygun verilebilmesi, gönderme becerilerinin geliştirilmesi, etkileşimi artırabileceğimiz temel davranış kalıplarının idrak edilmesi ve uygulamaya sokulmasını gerekir. Eğitimin temel olarak bunu amaçlar.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Beden dilinin iletişimdeki anlamını tanımlayabilecek,

·       Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimini analiz edebilecek,

·       Olumlu ilişkilere engel olan davranışları tanımlayacak,

·       Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek,

·       Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       Tartışma ve değerlendirmeler,

·       İletişim tarzları analizi,

·       Grup çalışmaları ve analizler,

·       Bireysel ve grup egzersizleri,

·       Oyunlar ve değerlendirmeler,

İçerik:

·       Vücut yalan söylemez,

·       Sözsüz iletişim,

·       İlk izlenimdeki faktörler:%7 sözler-%35 ses tonu-%58 beden dili,,

·       Vücudumuzla dilin dışında verdiğimiz mesajlar

·       Sinergoloji;

·       Mikro sabitleme,

·       Mikro kaşıntı,

·       Mikro okşanma,

·       Sözsüz iletişim oluşturan öğeler:

·       Gövde

·       Baş

·       Beden duruşu

·       Jestler

·       Mimikler

·       Bacaklar

·       İlişki alanları

·       Yalan işaretleri