Başarılı Stratejiye Giden Yollar

MentalPress 30

Etkin Uygulama: En başarılı stratejiler, etkisiz bir uygulamayla başarısız olmaya mahkumdurlar.

  • Uzun Dönemli ve Anlaşılabilir Amaçlar
  • Derinlemesine Yapılmış Rekabet Analizi
  • Kaynakların Etkin Kullanımı

Uzun Dönemli ve Anlaşılabilir Amaçlar

  • Yön belirtir,
  • Emeği yönlendirir,
  • Planlara ve kararlara rehberlik eder,
  • Gelişimi hızlandırır.

Derinlemesine Yapılmış Rekabet Analizi:

Bireylerin ya da firmaların, bulundukları rekabet ortamının analizini çok iyi yapmaları gerekir. Tüm başarılı stratejilerin temelinde, sahip olunan avantajların, rekabet üstünlüğü yaratacak şekilde kullanılması yatmaktadır. 

Kaynakların Etkin Kullanımı:

Bireyler ya da firmalar, rekabet içindeyken, kendi kuvvetli ve zayıf yönlerini çok iyi belirlemeleri gerekir. Sahip olunan kıt kaynaklarla, firma hedeflerine, zayıf yönlerimize gelecek saldırılara karşı savunma yaparken, güçlü yönlerimizi ön plana çıkartarak ulaşabiliriz.