Başarı Başarılıya Prototipi

MentalPress 30

İki veya daha çok sayıda grup ya da kişi sınırlı miktardaki kaynaktan (za­man, para, mekân, ilgi, vb.) pay almak için yarışmaktadır. Birisi ne kadar başarılı olursa diğeri o kadar başarısız olmaktadır. A'nın pay oranının artması, B'nin başarısını azaltır, bu da B'nin payının azalması sonucunu doğurur ve A'nın payı ve başarısı daha da artar.

Bu yapının dinamiğinin anahtarı kaynakların tahsisi hakkındaki ilk karardır. Ancak B'nin başarısızlığının nedeni kaynak tahsis politikası değil de, kendi iç potansiyelindeki eksiklik olduğu varsayılır. İki tarafın dengeli başarısı için kap­samlı, ortak hedefler aramak gerekir. Sistemin niçin tek bir kazanan üzerine kurulduğunun incelenerek, rekabeti zayıflatacak bağların koparılması gerekir. Çünkü başarı başarılıya tip yapısında gerçek anlamda bir rekabet yoktur. Her iki tarafın potansiyelinin ölçülerek kaynak tahsisinin hem potansiyeli hem de ortaya konan başarıyı dikkate alarak yapılması, rekabet ortamını canlandıracaktır. Eğer her iki tarafın potansiyeli de yatırıma değer ise, ilave kaynak arama yoluna gidi­lebilir.

Haydar ve Orhan üst düzey işletme programlarını tamamlamış olarak şirkete katılmış olan iki yeni elemandır. Orhan sayılara ve modellere meraklı, zamanın çoğunu bilgisayar önünde geçiren sessiz karakterde birisidir Haydar'ın ilgi alanları ise çok geniştir, çabuk düşünen ve diğer bölümlerde çalışanları ta­nımak için zaman harcayan bir kişidir. İş yerinde ilk birkaç haftadan sonra yöne­ticiler, Orhan'ın bölüm toplantılarına katılmakta zorlandığını hissederler. Buna karşılık Haydar denetleme kalitesinde iyileştirmeler sağlayacak görüş ve esprile­riyle toplantılarda hazır ve isteklidir. Bunun sonucunda Orhan'a bankacılık sektö­ründeki bütçeler üzerinde tarama görevi verilirken; Haydar'a çok daha önemli bir yerde, Yeni Ürün Fiyatlandırma Sürecini geliştirmekle görevli proje ekibine ka­tılma fırsatı verilir. Yıl sonunda, görünür başarı ve katkısı sonucu Haydar erken bir değerlendirme ve aylık ücret artışı görürken, Orhan ise sonunda kaynak kı­sıntısına uğrayarak farklı bir bölüme yatay transferle kaydırılır. Bir kez daha başarı başarılıya gitmiştir!

Kanımızca bir başka örneği incelersek başarı başarılıya tip yapısının anla­şılması daha kolay olacaktır. Küçük bir firma, kendi içindeki bölümlerini ayrı şirketler hâlinde yapılandırmıştır. Şirket merkezini de bağlı şirketlere yönetim danışmanlığı ve finansal destek sağlayacak şekilde organize etmiştir. Kuruluş, sadece mevcut şirketlerinin büyümesiyle değil, geliştirdiği yarıl ürünlerin yeni İş alanları açmasıyla da kendini büyütmüştür. Kuruluş, her yıl şirketlerinin ihtiyaçla­rını ve sağlayacakları muhtemel gelirleri değerlendirerek kaynak tahsislerini buna göre yapmaktadır.

O yıl içerisinde piyasaya iki yeni ürün daha sürmüştür. Aynı anda piyasaya sürülen iki yeni ürünün pazardaki başarı derece­leri birbirinden oldukça farklı olmuştur. Ürünlerden biri, pazarda hâlihazırda mevcut olan, güvenilir olmayan bir kalibrasyon cihazının iyileştirilmiş hâlidir. Diğer ürün ise tamamen yeni bir veri tabanı yazılımıdır. Kalibrasyon cihazının güvenilirliğini artıran yeni ürün piyasada hemen tutmuş ve iki yıl içinde satışın­dan elde edilen kâr grafiği hızla yükselmiştir. Yazılım paketi de ilgiyle karşılan­masına rağmen, ayni yıl içerisinde sadece birkaç firma tarafından denenmiştir.

Ana şirket gelecek yıl için yaptığı değerlendirme sonucunda kalibrasyon ci­hazının piyasada tutması nedeniyle, finansal olarak desteklenmesine karar ver­miştir. Yazılım paketinin satış oranı kalibrasyon cihazına göre düşük olması nedeniyle, yazılım daha az desteklenmiş, bunun sonucunda ise birkaç yıl içinde yazılım piyasadan çekilmiştir. Kaynaklar yine başarılıya gitmiştir.

Uygulama: Çevrenizden “Başarı Başarılıya” tip yapısına uygun bir örnek bulun ve döngüleri aşağıdaki boşluğa çizin.