Bağımlılık

MentalPress 30

Bağımlılık, sorunun belirtilerine (semptomlarına) yönelik hızlı ve kirli bir çözüm bulmaktır. 

Böylece kişinin gerçek sorunu çözecek daha zor ve uzun süren bir çalışma yapması engellenir. 

Gerçek sorunu çözmediği için bağımlılıklar genellikle kendi pekiştirici döngülerini yaratırlar.