Anlaşmazlıklar

MentalPress 30

Bir toplantıda anlaşmazlıklar her zaman olabilir ve çok farklı nedenlerden ortaya çıkabilir. Anlaşmazlıkların temeli insanların duygularıyla ilgilidir. Bu durum bir toplantı atmosferinde objektif bir analizin önünü tıkar.

Anlaşmazlık durumu ortaya çıktığında bunun üstünü örtmeye çalışmak ya da yok saymak hem meselenin daha çok büyümesine hem de dikkatlerin meraka dönüşerek toplantı konularından uzaklaşılmasına yol açar.

Bu tür durumlarda kontrolü kaçırmadan anlaşmazlığı yaşayan kişilerin konuşmalarına izin vermek gerekir.

Bir toplantıda ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünden kuşkusuz toplantı yöneticisi sorumludur. Böyle bir durumla karşılaşan toplantı yöneticisinin genel yaklaşımı şu şekilde olabilir.

•   Anlaşmazlıkların kişisel I eşmesi ne izin vermemek gerekir. Kişiler değil, konulara yoğunlaşılması için yönlendirici olmak yararlıdır.

•   Özellikle toplantı yöneticisi taraf tutmamalıdır.

•   Toplantıyı oluşturan grubun sorunla ilgili bir karara varmasını sağlamak gerekir. Toplantı yöneticisi olarak bir karan dayatmak yerine, anlaşmazlığı çözme konusunu grubun sorumluluğuna vermek daha iyi çözümler getirilmesinin önünü açar.