Amaçların Erozyonu Prototipi

MentalPress 30

Zaman içerisinde sistemlerin sergilediği performans düzeyi, başlangıçta belirlenen hedef ya da hedefleri karşılayamaz hâle gelince, düzeltme ihtiyacı ortaya çıkar. Ancak düzeltici eylemin sonuçlarını göstermesi çoğunlukla zaman alır. Bu nedenle bu tür uzun dönemli faaliyetler yerine, düzeltme baskısı altında başvurulan seçenek çoğu zaman başlangıçta belirlenen performans düzeyinde bir ayarlama yapmak şeklinde ortaya çıkmakta ve sonuç olarak hedefler düşü­rülmektedir. Ne yazık ki, zamanla hedeflerin düşürülmesi nedeniyle baskının azalması, uzun dönemli düzeltici önlem alma gereksinimini azaltır.

Ancak uzun süren zayıf performans, hedefin sürekli düşürülmesi sonucuna yol açabilir ve sistem giderek düşük performans gösterme eğilimi içine girer. Amaçların erozyonu tipi yapısı bir çift dengele­yen çevrimden oluşur Üstteki döngü hedefi düşürerek baskıyı azaltan süreci; alttaki döngü ise, uzun donemi! düzeltici eylem sürecini temsil etmektedir. Aynı yapının ters yönde de işleyebileceği de unutulmamalıdır. Bazı durumlarda hede­fin tırmanması da söz konusu olabilir. Bu tür bir durumda hedefle performans arasındaki aralık azaldıkça, arzulanan performans düzeyini yükseltme baskısı artar ve aralık tekrar açılır. Sonuçta amaçların erozyonu bu defa yükselen he­defler şeklinde ortaya çıkar.

Amaçların erozyonunu başarı ile yönetmenin yolu daima kurumun vizyonu­na bağlı kalmaktan geçmektedir. Eğer mevcut performans standardın altınday­sa, alt çevrimdeki düzeltici eylemi performansı iyileştirecek biçimde sürdürüp, standardı değiştirmemek uygun bir hareket tarzı olacaktır. Burada oluşan kısır döngüden kurtulmak için hedeflerin tespitinde etkin olan sebepleri tespit ederek bunları ele almak gerekir.

Aydın Bey 150 kilodan 90 kiloya düşmeyi hedeflemiştir. Diyet programının ilk altı haftası içinde 10 kilo vermeyi başarmıştır. Bununla beraber, bir ay sonra ancak 3 kilo daha verebilmiştir. Durumunun verdiği ümitsizlikle daha gerçekçi bir hedef belirleyip ona ulaşmaya çalışacaktır. Yeni hedefini 110 kg. olarak belirler. Bir ay daha diyet programını uyguladıktan sonra 130 kg’ın üzerinde olduğunu görür. Yeni bir gayretle programını sürdürür ve 130 kg’ın altına inemeyeceğine karar vererek hedefinin bu ağırlığı korumak olduğuna karar verir. Sonuç olarak Aydın Bey'in programın başında belirlediği hedef, erozyona uğramış ve değişmiştir.

 

 

Uygulama: Çevrenizden “Amaçların Erozyonu” tip yapısına uygun bir örnek bulun ve döngüleri çizin.