Açık ve Anlaşılır İletişim

MentalPress 30

Açık ve Anlaşılır İletişim:

Açık ve anlaşılır iletişim kurmak için birkaç konuya odaklanmak da yarar var; bunlar:

  • Konudan sapmamak,
  • Bağlantılar kullanmak,
  • Hikaye, anekdot, örnek olaylar kullanmak.

Konudan Sapmamak:

Tüm eğitim boyunca yalnızca eğitim konusu sınırlan içinde konuşmak bir hayli zor ve sıkıcı bir durumdur.

"Konudan asla sapılmaz" seklinde bir bakış açısı her şeyden önce gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

Ancak, eğitimci zaman zaman bu sapmalara, tekrar konuya dönmek üzere. İzin vermelidir.

Birkaç konu, konudan sapmanın boyutlarını büyütebilir:

  • Politika
  • Futbol
  • Magazin

Söz bu tehlikeli mecralara uzandığında eğitimcinin uygun cümlelerle konuya dönmesi gerekir.

Bağlantılar Kullanmak:

Bir eğitim programı, aslında tek bir ana fikir etrafında oluşur.

Bir eğitimin başlığı da eğitimin ana fikrini verir. Konular arasındaki geçişler, eğitimcinin bir konuşmacı olarak kalitesini ortaya koyar.

Her iki konu arasında birbirleri ile ilişkisi olduğunu gösteren bir geçiş cümlesine ihtiyaç vardır. Bu, katılımcıların zihnini bir konudan diğer konuya taşır. Konular arasındaki neden-sonuç ilişkisini gösterir.

Geçişler için bağlantılar kullanmak hiç de zor değildir. Birbirinden çok farklı olduğunu düşündüğünüz iki kavramı tek bir kompozisyonda birleştirebilirsiniz.

Örneğin, uzay ile domates çok farklı iki kavramdır. Ancak her ikisini anlamlı bir biçimde bağlamak mümkünüdür:

"Uzay çağında yaşıyoruz; tüm teknolojik gelişmeler insanoğlunun hizmetine sunuldu, ancak bizden aldıkları da var; hormonlu gıdalar domates, mısır gibi..."

Hikaye, Anekdot, Örnek Olaylar Kullanmak: 

Anlatılanların ilgi çekici ve inandırıcı olması için zaman zaman örneklerden, hikayelerden, anektodlardan yararlanmak gerekir.

Özellikle yaşanmış olayların aktarılması ya da bizzat eğitimcinin tecrübelerinin sunulması doğru seçimlerdir.

Hikaye, anekdot ya da örnek olaylar eğitimin içine yerleştirilirken, konuyla bağlantısına, mesajın güçlü kılınmasına ve ilginç olmasına dikkat etmek gerekir.