09. Başka Bir Sonuç

MentalPress 30

Asıl konu nedir?

İnancın geçerliliğine meydan okumak ve tamamen başka bir konuya geçmek.

İnançla mücadele etmek (ya da güçlendirmek) amacıyla dikkati farklı bir amaca yönlendirmek.