08. Ben Mesajı

MentalPress 30

Pasif cümle ile kurulur, içinde sen sözcüğü kullanılmaz.

Karşı tarafın kişiliğine değil davranışa yöneliktir.

Karşı tarafı dinlemeye ve anlamaya yöneliktir.

Durum+Etki+Duygu= Ben Mesajı

Durum: Yorum ve genelleme yapmadan, objektif bir biçimde durumu anlatırız.

Etki: Bu durumun bize olan etkisini hayatımızda yaptığı değişikliği belirtiriz

Duygu: Bizde neden olduğu duyguları dile getiririz