07. Tüketen Stres

MentalPress 30

Tüketen Stres;

Bilgi beceri ve yeterlilikler yetersiz, işin özellikleri zorlayıcı,