07. Benzerlik Bulmak

MentalPress 30

İnancın belirlediği ilişkiye benzeyen ama farklı çağrışımları olan bir ilişki bulmak.

İnançla ortaya çıkan genellemeye karşı koyan (veya destekleyen) bir benzerlik ilişkisi kurmak.

İnanç cümlesinde ifade edilenlerle daha farklı etkiler yaratacak birtakım benzerlikler bulunabilir mi?