06. Ölçeği Büyültmek

MentalPress 30

Bu konu daha yüksek bir mantık düzeyi ile nasıl ilişkilendirilir?

İnancın belirlediği ilişkiyi değiştirmek için inancın bir unsurunu daha büyük bir katmanda genellemek.

İnancın herhangi bir öğesini inançla ortaya konan ilişkiyi değiştirecek şekilde, daha büyük bir sınıflamaya tabi tutarak genellemek.

İnanç cümlesi içinde, inançla ortaya çıkan ilişkiyi daha olumlu veya zengin bir perspektife yerleştirecek daha büyük parça veya unsurlar neler olabilir?