05. Ölçeği Küçültmek

MentalPress 30

Bunun daha küçük bir örneği veya parçası var mıdır?

İnanç cümlesi içinde ortaya çıkan genellemeyi değiştirecek veya daha olumlu etkiler yaratacak daha küçük parça veya unsurlar neler olabilir?

İnancın belirlediği ilişkiyi değiştirmek için inancın unsurlarını küçük parçalara ayırmak.

İnancın unsurlarını, inançla ortaya çıkan genellemeyi değiştirecek (veya destekleyecek) şekilde daha küçük parçalara ayırmak.