05. Değişimi İzlemek

MentalPress 30

Değişimi izlemek, hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı görmeniz açısından çok önemlidir.

Hedefe ulaşıldığı zaman, değişimin başarıyla gerçekleştiğini düşünebilirsiniz.

Güvenilir ölçütleriniz olmadıkça, değişimin etkileri hakkında bir yargıya varamazsınız.

Değişimi izlemek; değişimin uygulanabilirlik oranını ölçmenizi, ne kadar destek gerektirdiğini bilmenizi ve etkinliğini görmenizi sağlar.

Değişimi izlemek, aynı zamanda başka hangi alanların geliştirileceğinin ve değişimin uygulanışı esnasında hangi gerekli değişikliklerin yapılacağının belirlenmesini sağlar.

Değişimi İzleme Yöntemi

  • Düzenli raporlar
  • Kontrol sistemi
Düzenli raporlar

Çalışanlardan düzenli olarak gelen raporlar, değişimin durumu hakkında bilgilenmenizi ve engelleri problemlere dönüşmeden önce görmenizi sağlar.

Raporlardan elde edeceğiniz bilgiler, çalışanlarınızın yardıma ihtiyaç duyup duymadığını belirlemenize yardımcı olur.

Kontrol sistemi

Kontrol sistemi, çalışanların hedeflerini adım adım gerçekleştirmesini sağlar.

Değişimin başarılı olması için, çalışanlar projeye uygun olarak işleri adım adım doğru bir şekilde yapmalıdır.

Bu sistem sayesinde, çalışanlarınızın talimatlarınıza göre, çalışıp çalışmadıklarını kontrol edebilirsiniz.

Değişimin Kontrolü

Bilgi paylaşımı yaparak, değişimi kontrol edebilirsiniz.

Bilgiyi saklamanız veya değişimi uygulayacak kişinin sadece kendiniz olduğunu düşünmeniz çalışanlarınızın desteğinden sizi mahrum eder.

Bilgi paylaşımı, çalışanlarınızın da, değişim sürecinde etkin rol oynamasını sağlar.

Aynı zamanda bilgiyi paylaşmak; değişim sürecini koordine ederek, odaklanarak ve yardım ederek kontrol edebilmenizde önemli bir paya sahiptir.