03. Yeniden Tanımlamak

MentalPress 30

Kullanılan sözcüğün diğer anlamı nedir? 

İnanç cümlesi içinde kullanılan kelimelerden biriyle aynı anlama gelecek ama daha olumlu etkisi olacak bir başka kelime ne olabilir?

İnancı ortaya koyan cümle içerisinde kullanılan sözcüklerden birini, benzer bir anlam taşıyan ama farklı çağrışımları olan yeni bir sözcükle değiştirmek.

İnanç cümlesi içinde kullanılan kelimelerden biri yerine, aynı anlama gelen, fakat farklı bir etki yaratacak başka bir kelime kullanmak.