03. Harekete Geçmek

MentalPress 30

  1. Mevcut Kaynakları Öğrenin
  2. Hareket Planı Hazırlayın
  3. Başarıyı Ödüllendirin

1. Mevcut Kaynaklan Öğrenin

Harekete geçerken atılması gereken İkinci adımda, değişimi uygularken elinizde hangi kaynakların olduğunun saptanmasıdır.

Mevcut kaynaklarınızın neler olduğu konusunda bir bilginiz olmazsa, değişime hazırlıksız yakalanır ve bundan ötürü değişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açarsınız.

Plan hazırlarken, kurumun kaynaklarını iyi bilmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Kurumun kaynakları fon, çalışan ve zamandan ibarettir.

Kurumun kaynaklarını

göz önüne almamak, genellikle üst yönetimin değişimde kısıtlamalar yapmasıyla sonuçlanmaktadır.

2. Hareket Planı Hazırlayın

Harekete geçerken atılması gereken üçüncü adım, değişime katılımı ve desteği arttıracak çok iyi tasarlanmış bir hareket planı hazırlamaktır.

Çalışanlar, değişim sürecinin mantığını anladığı müddetçe değişimin nasıl olacağını bilecek ve değişime desteğini verecektir.

Hareket planını hazırlarken, değişimin çalışanlar ve kurum üzerinde yapacağı etkiyi düşünmelisiniz.

3. Başarıyı Ödüllendirin

Harekete geçerken atılması gereken son adım ise, değişimin başarıyla uygulanmasına katkıda bulunan kişilerin ödüllendirilmesidir.

Bazı çalışanlar değişimde rol almak için, ödüle ihtiyaç duyabilir.

Çalışanların çabalan karşılığında ödül alacağını bilmesi, en üst kademenin bile değişime katılımını sağlayacak ve değişimin uygulanma sürecini hızlandıracaktır.

Kurumsal Değişiklikte Risk Faktörü

Bilinmeyen sebeplerden dolayı kaynaklanan riskler her zaman vardır.

Değişim olduğunda, bunun hedef alana ve kuruma olan etkilerinin tam olarak neler olabileceğini hesaplayamazsınız.

Stratejik bir plan, değişimi uygulamadan önce karşılaşılabilecek risklerin neler olabileceği konusunda bir fikir verebilir.

Çabuk Harekete Geçmek

Değişimin aciliyetini kavrayan çalışan, bölümüne faydalı olmak için neyi başarması ve neyi yeniden düzenlemesi gerektiğini tanımlamak durumundadır.

Eğer çalışanlar çok çabuk harekete geçerse, değişim için gerekli olan zorunluluğu anlar ve değişimin başarıyla gerçekleşmesi için çaba sarf eder.

Harekete Geçerken Çabuk Olmanın Yolları

Değişimin aciliyetinin anlaşılmasıyla, kurumda halinden memnun olma durumuna yol açan tüm etkenlerin

ortadan kaldırılması gerekir.

Aciliyeti nasıl ifade ederiz?

  • Dar Kapsamlı Performans Değerlendirmelerini Kaldırın
  • Hemen Problemlerle İlgilenin
Dar Kapsamlı Performans Değerlendirmelerini Kaldırın

Çalışanların değişimin etkileri konusunda bilgilendirilmesi için, dar kapsamlı performans değerlendirmelerine son vermelisiniz.

Değişimin nasıl uygulanacağının bilinmesi, çalışanların değişimin başarılı olması için çaba sarf etmesini sağlayacaktır.

Hemen Problemlerle İlgilenin

Kuruma olan etkilerini belirlemek için hemen problemlerle ilgilenmek gerekir. Problemlere anında müdahale etmek, sizi hataları son dakikada düzeltmekten ve durumun kontrol dışına çıkmasından kurtarır.