10. Organizmanın Strese Tepkisi

MentalPress 30

Daha net görmektedir.

Daha fazla ışık almak için gözbebekleri büyümüştür. 

İç salgı sisteminin etkinliği artmakta, böbreküstü bezinden adrenalin-noradrenalin salgılanmaktadır.

Hipofiz bezi uyarılmıştır.

Dış ortamdan daha fazla haberdardır.

 Bütün duyumları artmıştır: Dokunma, işitme, görme, koku alma gibi.

Beynine ve kaslarına normalden daha fazla oksijen taşınmaktadır.

Kanında alyuvar sayısı artmıştır.